Nobel
RAZMJENA PODATAKA
Uspostavlja se eRegistar udruženja i fondacija u FBiH
Objava: 8.9.2017 / 08:22
Prikaza: 107
Autor: Manager.ba/Akta.ba
Uspostavlja se eRegistar udruženja i fondacija u FBiH
0

Vlada FBiH usvojila je informaciju o provedbi Sporazuma o tehničkoj suradnji na uspostavi sistema razmjene podataka koji se upisuju u registre udruženja i fondacija u Bosni i Hercegovini i uspostavi eRegistra udruženja i fondacija u FBiH.

Tajništvo Vlade FBiH zadužen je da, u suradnji sa firmom Kronauer Consulting, izvrši prijenos elektronske baze podataka registriranih udruženja i fondacija FBiH na server Vlade FBiH, njeno stavljanje u funkciju i povezivanje sa zbirnim registrom udruženja fondacija u BiH najkasnije do 10.9.2017. godine. Također, zadužen je da poduzme sve potrebne mjere kako bi, u suradnji s Delegacijom EU u BiH i firmom Kronauer Consulting, bio izvršen prijenos vlasništva nad aplikacijom eRegistar udruženja i fondacija u FBiH na Vladu FBiH, i kako bi ona bila uvedena u knjigovodstvenu bilancu Vlade FBiH.

Zaduženo je Federalno ministarstvo pravde da, nakon preuzimanja aplikacije, u koordinaciji s kantonalnim tijelima vlasti nadležnim za registraciju udruženja osigura ažurno vođenje elektronskih registara, odnosno pravovremen i točan unos podataka o registriranim udruženjima i fondacijama u FBiH u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama FBiH.

Sva prava pridržana © 2018 Manager.ba
Dizajn i programiranje: 4ANTS