Nobel
SURADNJA
Švedska pomaže reformu poreznog sustava u BiH
Objava: 13.9.2017 / 13:52
Prikaza: 220
Autor: Manager.ba/Fena
Švedska pomaže reformu poreznog sustava u BiH
0

"Reforma poreznog sustava u BiH" naziv je projekta koji će u naredne tri i pol godine provoditi Švedska porezna agencija u suradnji s poreznim organima na svim razinama BiH.

Na konferenciji u Sarajevu kojom je službeno proglašen početak projekta istaknuto je da je glavni cilj poboljšati kapacitet poreznih uprava i doprinijeti transformaciji za suvremenije, pouzdanije i uslužnije porezne uprave u BiH u oblastima: promjena profesionalnog stava, pružanje usluga poreznim obveznicima, upravljanje rizicima za poštivanje poreznih propisa, te prethodno popunjavanje poreznih prijava.

Projekt financira vlada Švedske putem Švedske razvojne agencije - Sida, a vremenski okvir projekta, kako je rečeno, jeste rujan 2017. - prosinac 2020., sa sveukupnom financijskom podrškom od 5,4 milijuna KM.

Veleposlanik Švedske u BiH Anders Hagelberg kazao je da je ovaj novi projekt Švedske porezne agencije i poreznih uprava u BiH od vitalnog značaja za održivi razvoj društva i vlada kako bi, između ostalog, mogle davati doprinose za socijalnu skrb i druge transfere.

''Neki ljudi su iznenađeni kada čuju da je Švedska porezna agencija rangirana kao prva među vladinim agencijama u Švedskoj. Također ona pruža potporu i drugim agencijama u stranim zemljama'', kazao je veleposlanik Hagelberg i podsjetio da postoji potreba i za modernizacijom poreznih uprava u BiH.

Šerif Isović, direktor Porezne uprave FBiH, uvjeren je da će Porezna uprava FBiH imati koristi od ovog projekta, odnosno razmjene iskustava i naglasio da ona među svojim prioritetima ima djelovanje u pravcu smanjivanja sive ekonomije u FBiH, ali cijeni da ta borba treba obuhvatiti područje čitave BiH.

''Prije svega, treba se baviti uzrocima sive ekonomije, a to su: loša kontrola granice, neadekvatno carinjenje robe, gotovina u platnom prometu, neadekvatni zakonski propisi, nejasnoća propisa, odnosno pravne regulative, učinkovitost i brzina sudova u izricanju sankcija kod poreznog prekršaja'', rekao je Isović.

Također i Zora Vidović, direktorica Porezne uprave RS-a, istaknula je da smatra da se u poreznim upravama prvo mora unaprijediti rad vezano za sivu ekonomiju.

''Govorimo o oblastima gdje ima puno gotovog novca u opticaju i mislim da prije svega moramo razvijati svijest o tome kako kod radnika poreznih uprava tako i kod građana što znači ako im netko ne izda fiskalni račun, što znači to ako uopće ne dobiju račun. Kod građana treba razvijati svijest i da više koriste platne kartice, jer se to u svijetu pokazalo jako efikasnim. Tamo gdje se plaća s više kartica, a manje gotovim novcem, tamo je i sustav uređeniji, manji je postotak sive ekonomije'', kazala je Vidović.

Kako je na konferenciji istaknuto, porezne uprave su se ranije obvezale na punu podršku projektu i to je od temeljnog značaja za njegov uspjeh.

Sva prava pridržana © 2018 Manager.ba
Dizajn i programiranje: 4ANTS